Jejím cílem má být rozšíření povědomí návštěvníků o kráse a rozmanitosti přírody. Po oba dny, v sobotu i v neděli, budou v Arboretu vždy od 10.00 a 15.00 probíhat komentované prohlídky. Sraz zájemců bude u vrátnice Arboreta.

Myšlenka Víkendu otevřených zahrad vznikla v roce 1998 v Londýně. Smyslem bylo poskytnout veřejnosti příležitost navštívit alespoň jednou v roce jinak uzavřené zahrady a dvorky Londýna. Nápad se shledal s pozitivním ohlasem a po několika ročnících, uspořádaných v Británii, se pomalu začal šířit i do dalších evropských měst.

Česká republika se do akce, která je pořádána vždy druhý víkend v červnu, zapojila před dvěma lety.

Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy mají lidé příležitost prohlédnout si běžně nepřístupné zahrady a poznat parky novým způsobem. Jde o akci, která má veřejnosti prezentovat význam vegetace a posílit její postavení ve společnosti.

Michaela Sobotová