Společným tématem zhruba třiceti vystavujících je autoportrét. Výstava, kterou pořádá Institut tvůrčí fotografie ve spolupráci s Domem umění v Opavě, nese minimalistický název ,,I" s podnázvem Autoportréty studentů ITF SU v Opavě. Kurátory a organizátory výstavy jsou Dita Pepe, která vyučuje předmět autoportrét na ITF, a studenti Ester Havlík Erdélyiová, Anna Gutová, Lena Jakubčáková a Vladimír Novotný.

Garantka výstavy Dita Pepe, která sama je zároveň velkou představitelkou tohoto fotografického žánru, autoportrét charakterizuje takto: „Je to něco jako chodit po minovém poli, jako navštěvovat psychologa, je to terapie, zklidnění a zastavení, intimita, soustředění se na sama sebe, ponoření do vlastního světa, hra se svým druhým já."

I když převážnou část výstavy tvoří fotografie, setkáme se zde i s videoprojekcemi a instalacemi využívajícími fotografického média. Vernisáž se koná v úterý 11. září v 18.00 hodin a fotografie si budete moci prohlédnout až do 28. října.

Zuzana Urbánková

Lena Jakubčáková: Autoportrét není jen vzpomínka, ale také způsob sebevyjádření

Lena JakubčákováNa padesát prací devětadvaceti studentů Institutu tvůrčí fotografie bude možno zhlédnout až do konce října letošního roku na připravované výstavě fotografií v opavském Domě umění. Jednoduchý název výstavy „I" doplňuje podtitulek „Autoportréty studentů ITF SU v Opavě". Realizace výstavy je zcela v režii samotných studentů a jejím tématem je právě autoportrét.

„Nestačí jen nápad a vlastní síly, je to o ochotě a času komunikovat, přemýšlet a zkoušet nové varianty prezentace," říká Lena Jakubčáková (na fotografii vlevo), jedna z organizátorů výstavy.

Jak vznikl nápad na výstavu, kterou budou organizovat sami studenti? Vím, že vaši studenti pořádají mnoho výstav, ale v takovém rozsahu to není příliš obvyklé.

Ono to souvisí s otevřením zrekonstruovaného Domu umění. Profesor Vladimír Birgus tehdy učinil nabídku, aby si studenti mohli část výstav zrealizovat sami v roli organizátorů a kurátorů. Je to velká výzva i zodpovědnost zároveň. My jsme si vybrali autoportrét. Je to téma, kterému se ve své tvorbě věnuje velká část studentů institutu. Navíc jsme ho letos absolvovali jako povinný předmět.

Rozhodně nejsme první, kteří organizují na našem institutu studentskou výstavu. Výstava 36. v Katowicích, OFF Station festival v Plzni a naše slavné Unigeo festivaly na Horní Bečvě, ty všechny realizují mí spolužáci. Nicméně patříme mezi první, kteří připravili žánrově ohraničenou výstavu, k níž vyjde i čtyřicetistránkový katalog. To vše by ovšem nebylo možné bez finanční pomoci Institutu tvůrčí fotografie, podpory vedoucího institutu Vladimíra Birguse a jeho zástupce Jiřího Siostrzonka.

Zorganizovat tak rozsáhlou výstavu není určitě vůbec jednoduché. Co všechno za její přípravou stojí?

Rozhodně to není v možnostech jediného člověka. Náš realizační tým tvořili čtyři spolužáci posledního ročníku. Já jsem se starala o přípravu podkladů pro katalog a napsala jsem úvodní text k výstavě. Ester Havlík Erdelyiová čile komunikovala s autory a starala se o finální přípravu katalogu do tisku. Za celou grafikou katalogu, pozvánkami a instalací stála Anička Gutová.

A nás ženy při výběru fotografií svým mužským pohledem vyvažoval Vladimír Novotný. Taky Dita Pepe pomáhala s prvotním výběrem, tiskovou zprávou a mnoha cennými radami. Každý z nás je z jiných koutů Čech a Slovenska, to nám trošku komplikovalo komunikaci. Na Dropboxu jsme měli zavěšené všechny fotografie a všechny potřebné dokumenty pro přípravu katalogu. Díky tomu jsme měli kdykoliv dostupné všechny podklady a informace. Taky maily a Skype, bez nich by se to neobešlo.

Co se týče výběru fotografií, bylo to velmi těžké rozhodování. Vybírali jsme ve dvou kolech, právě prostřednictvím Skype. Museli jsme vyřadit nejméně polovinu přihlášených autorů. Kvůli koncepci výstavy a kapacitě výstavních prostor jsme si nemohli dovolit vystavit víc než tři díla od jednoho autora. Často je to však dílo jen jedno.

Autoportrét patří mezi nejstarší fotografické disciplíny. Často se v tomto kontextu připomíná Bayardova fotografie z roku 1840. Do jaké míry se pohled současných autorů na sebe sama změnil?

Autoportrét se vyvíjí neustále. Přinejmenším hranice mezi tím, co je v tomto žánru přijatelné a co ne, se stírají. Tak jako se stírají i v běžném životě 21. století. Není to jen v tom, že mimo fotografií na výstavě najdeme taky objekty, videoprojekce nebo knihu. Dnešní autoři jsou více odvážnější v odhalování svého nitra. V dílech reflektují svou minulost, traumata a různé soukromé problémy.

Ukazují, čím člověk dneska žije, co ho trápí a těší, samotu, odcizení a možná taky krásy. Přibližují dobu, ve které žijeme a jsou opodstatněným zamyšlením na ní. Protože my sami nad ni až tak moc obvykle nepřemýšlíme. Najdeme tu díla silně autoterapeutická, ale taky humorně laděné série.

Na výstavě prezentujete díla 29 autorů. Nezdá se to příliš mnoho, když v Domě umění obsadíte jen jednu část výstavních prostor?

Ano, je to velký počet autorů a na první pohled to může v divákovi působit zmatek. Chtěli jsme ukázat co nejvíce podob autoportrétu. Radši jsme se rozhodli vystavit jednu až dvě fotografie jednoho autora a tím dát prostor ostatním, než prezentovat šest nejlepších autorů, kteří by jistě stačili na celou jednu výstavu.

Rozhodujícím faktorem bylo, jak jednotlivé fotografie ze souborů společně vytvářejí různorodý, a přeci jistým způsobem harmonizující obraz o autoportrétní tvorbě studentů.

Najde divák po zhlédnutí výstavy odpověď na otázku, jaká je fotografie studentů a absolventů této školy?

Jako studentka asi těžko na tuto otázku přesně odpovím. Díky zkušenostem s přípravou této výstavy si myslím, že určitý styl a směr tam divák najde. Přinejmenším tato výstava vyplňuje poměrnou část tvorby, která v současnosti u studentů ITF vzniká. Je třeba ovšem dodat, že výběr vystavených děl jsme museli tak trošku přizpůsobit tématu „Beautiful Bizarre" bratislavského festivalu OFF. Tam se totiž celá kolekce přesune už v listopadu tohoto roku.

V současné době fotografuje stále více lidí. Fenoménem mladých je facebook a mobily s fotoaparátem. Je nějaké rada, proč a jak dělat autoportrét?

Autoportrét není jen vzpomínka, ale taky způsob sebevyjádření. Je to zachycení obrazu o nás samotných a době, v které žijeme. Důležité je, aby takovéto fotografie vznikaly. Bez ohledu na to, jestli z nich bude výstavní dílo, nebo jen obyčejná fotka na facebooku.

Jakub Kožiál