Studenti Církevní konzervatoře Opava nastudovali se svými pedagogy Mozartovu operu Bastien a Bastienka. Návštěvníkům loutkového divadla ji představí již dnes 16. června v premiéře a další den v repríze vždy od 18 hodin.

Wolfgang Amadeus Mozart zkomponoval toto dílo ve svých dvanácti letech jako prvotinu a konzervatoristé ji divákům přiblíží netradičním způsobem jako scénické dílo, obohacené o vypravěče. Ten pro bližší pochopení vstupuje do děje a komentuje jednotlivé situace.

Děj se v duchu autora neobejde bez vtipných zápletek, mileneckých scén, zrady i bouřlivého usmíření končícího svatbou obou protagonistů.

„Naše hudební nastudování chce prostřednictvím hudební, pěvecké, scénické, herecké i pohybové akce soustředit pozornost na výchovu mladého publika a obrátit jeho zájem směrem k vážné hudbě s akcentací na operu," vysvětluje záměr vedoucí Oddělení hudební teorie a skladby Markéta Wiesnerová.

Nastudování opery si z velké části hradila církevní konzervatoř sama a do projektu byli angažovaní i mnozí pedagogové. Režii má Bohuslava Kráčmarová, která mimo jiné spolupracovala též se Slezským divadlem.