Jak už sám název napovídá, dějištěm a středobodem veškerého programu bude jedna z nejstarších a nejvýznamnějších zřícenin v Moravskoslezském kraji Vikštejn u Radkova. „Malé i větší návštěvníky čeká hudební program, při kterém zažijí mnoho nového a nečekaného," slibují pořadatelé. A nepůjde zdaleka jen o hudbu. Program bude nejen nabitý, ale i pestrý.

Oslavy se konají v sobotu 30. srpna od 13 do 18 hodin. V hudebním bloku postupně vystoupí děti z heřmanické školy se zvonkohrou Zvonění na hradě, rodinná kapela nejen s cimbálem Vedrovci, Martin Šrubař a Miloš Malaník se svým Dialogem trubky a saxofonu a dalším programem nazvaným Tóny do kraje a v neposlední řadě také Pavla Baráková a Šárka Flodrová s Recitálem pro kytaru a dva hlasy.

Po celé odpoledne bude u Vikštejna probíhat výtvarně řemeslná dílna na výrobu hudebních nástrojů, veletrh hudebních nástrojů, hudební dílny pro děti i dospělé, zpívání, pohádky, cvičení, hádanky a jazykolamy.

Součástí bude také jarmark, výstavy dětí ze školky v Radkově a koutek na hraní pro nejmenší návštěvníky. Jako neodmyslitelný bonus se pak budou konat samozřejmě i komentované prohlídky hradu Vikštejna.

Dobrovolníci pracovali na schodišti

.

Práce na opravách Vikštejna, pravděpodobně nejznámější a nejvýznamnější zříceniny hradu v našem regionu, jsou letos v plném proudu.

V minulých dnech se zaměřili nadšenci a dobrovolníci na místní zničené schodiště. Během Dobrovolnického víkendu se sdružením Radkov „rekonstruktéři" v čele s Tomášem Oršovým, Daliborem Halátkem a Tomášem Skalíkem obnovili konstrukci dřívějšího, v současnosti už zcela zaniklého schodiště.

Při práci se drželi původní stavby, jen místo hřebíkových spojů využili jasanové kolíky. Nic z toho by ale nebylo možné bez podpory obce Radkova, která sáhla do zásob obecního lesa a dodala na projekt hned pět kmenů zhruba dvacetiletých smrků. K dokonalosti znovuzrozeného schodiště je nutno ještě dosypat drobný štěrk do připravených stupňů a rovněž upravit postranní zídky.

Dobrovolníci ale dosud odvádějí na rekonstrukci Vikštejna tak odhodlanou a pilnou práci, že je u každého jednotlivého projektu pouze otázka času, než dojde úspěšného završení.