Náměstí Městečko před Červeným zámkem v Hradci nad Moravicí se od 19 hodin stane dějištěm zajímavého koncertu. Na gongy zahraje B Love, k didgeridoo se postaví Ondřej Smeykal a Navaho flétny rozezní Andrew Begay z USA.

V našich zeměpisných šířkách je známý zejména druhý jmenovaný. Posluchače svým netradičním didgeridoo doslova opkouzluje. Jedná se o hudební nástroj domorodých obyvatel Austrálie Aboriginů. Didgeridoo přitom vždycky nesloužila jenom k hudebním účelům. Domorodci jej využívali také jako komunikační prostředek.

Archeologické nálezy potvrdily, že první didgeridoo vznikala už někdy před třiceti nebo čtyřiceti tisíci lety. Laicky řečeno jde o dlouhou trubku, která se vyrábí ze stromových větví. Spadá do kategorie dechových nástrojů.

Ondřej Smeykal dokáže ze svého „didge" vyloudit až neskutečné zvuky. Posluchači mnohdy dokonce nabudou dojmu, že na pódiu není sám.

„Didgeridoo je nástroj, který velmi rychle člení publikum na ty, co ho mají rádi, a ty, co jej spíš tolerují či příliš nerespektují," vysvětlil v jednom z rozhovorů Ondřej Smeykal. Jestliže chcete zjistit, ke které skupině se řadíte, rozhodně navštivte úterní koncert v Hradci nad Moravicí.

Petr Dušek