Faust je postava vzdělance, který uzavřel smlouvu s ďáblem a jeho legenda pochází z Německa, odkud se rozšířila po světě. Předlohou byla postava doktora Johanna Georga Fausta z období 15. až 16. století, astrologa a alchymisty, o kterém kolovaly pověsti o spolčení s ďáblem.

Představuje silného a ctižádostivého vzdělance, překračujícího hranice svého určení a jeho vyhraněný egoismus se potýká s touhou po společenském uznání. Hledá věčné mládí a poznání, pro které podepíše smlouvu s ďáblem.

Nejznámějším spisovatelem, který faustovské téma zpracoval, byl Johann Wolfgang Goethe.

V opavském provedení Fausta vytvoří titulní postavu v mladém věku Tomáš Hoš a hostující Michal Klapetek, starým faustem budou Tomáš Hoš nebo Martin Tomsa. Mefistem v mužské podobě budou Valerij Globa a hostující Patrik Ščasnovič, v hadí ženské podobě ho ztvární Monika Globa s Karolínou Walachovou.

Markétce dají podobu Lucie Horáková a hostující Dominka Sýkorová, Čarodějnice zatančí Radka Heiserová s Adélou Kvochovou a další postavy ztvární zbývající členové souboru a hosté.