Jedná se jedinečnou akci, jež je věnována zejména chrámovým varhaníkům, zpěvákům, ať už sólovým anebo ze sborů, dirigentům, vedoucím schol i dalším zájemcům bez ohledu na věk a hudební vzdělání. Do role přednášejícího se etabluje renomovaný český hudebník a historik hudby David Eben.

Jestli v jeho příjmení hledáte podobu s poněkud známějším Markem Ebenem, uhodili jste hřebíček na hlavičku. Oba jsou totiž v sourozeneckém vztahu a společně s Kryštofem Ebenem tvoří i skupinu Bratři Ebenové.

„Církevní konzervatoř Opava navazuje na dlouholetou tradici kurzů gregoriánského chorálu, které ve svých prostorách realizuje již od roku 2003. Tyto kurzy v předchozích letech vedl špičkový odborník z Německa. Jednalo se o docenta Konzervatoře Richarda Strausse v Mnichově Gregora Baumhofa.

Kurzů se pravidelně účastnili studenti i pedagogové konzervatoří a rovněž odborníci z celé České republiky," vysvětloval ředitel Církevní konzervatoře Opava Petr Rajnoha.

Ten dále také uvedl, že opavská konzervatoř od roku 2005 realizovala tříletý kurz gregoriánského chorálu, o jehož absolvování byl účastníkům vystaven certifikát. Zatím poslední pod vedením už zmíněného Gregora Baumhofa se konal během roku 2013. Letos se na tuto tradici pokusí škola navázat. O kurzy je totiž v současnosti velký zájem. Zvlášť pod vedením takového odborníka, jakým je David Eben.

„Cílem kurzů bude jednak teoretické podchycení doposud málo známé kapitoly evropských hudebních dějin, jednak praktické výstupy, ve kterých se kursisté budou moci i aktivně zapojit a naučit se interpretovat gregoriánský chorál přímo ze staré anotace," poznamenal ještě Petr Rajnoha.

Zájemci se mohou hlásit přímo na adrese opavské konzervatoře, která se nachází v Beethovenově ulici v Opavě, anebo na emailu: info@konzervator.cz. Bližší informace rozhodně získáte také na internetové stránce www.konzervator.cz.

Kdo je David Eben?

Předně je třeba říct, že jde o jednoho z největších, ne-li vůbec největšího odborníka a praktika gregoriánského chorálu u nás. Kromě toho, že je nedílnou součástí skupiny Bratři Ebenů, kde hraje na dechové nástroje, jde také o syna slavného skladatele Petra Ebena, což ho k velkému zanícení pro hudbu vlastně tak trochu předurčuje.

David Eben se narodil 6. ledna 1965 v Praze. Jakmile v roce 1986 dokončil absolutorium oboru klarinet na pražské konzervatoři, zahájil studium oboru hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už ve druhém ročníku se zaměřil na středověkou hudbu, zejména pak na gregoriánský chorál.

Během roku 1991 na pařížské konzervatoři absolvoval obor dirigování gregoriánského sboru a později působil také jako dirigent souboru Choeuer grégorien de Paris. Tehdy také často navštěvoval klášter Solesmes, jenž je centrem výzkumu gregoriánského chorálu.

Už v roce 1987 založil vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, v jehož čele od té doby také stojí. Pod Ebenovým vedení vzniklo celkem devět CD a proběhla řada koncertů. Nahrávky sboru se mohou pyšnit celou řadou významných ocenění.

Momentálně působí na Ústavu hudební vědy Karlovy univerzity. Koncentruje se hlavně na témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií. O tomto chorálu však nepřednáší pouze v České republice, ale také ve Francii či třeba Švýcarsku. Dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem.

Kromě středověké duchovní hudby se věnuje také dalším hudebním žánrům.