„Idea interpretace uměleckého díla vlastním kreativním artefaktem se v této expozici stává nejen přehlídkou vyhraněných studentských konceptů, ale také jakýmsi exkurzem do dějin umění, prezentovaného zde s novým, aktuálním obsahem," upřesňuje Pavel Mára, kurátor výstavy. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin a potrvá do 30. prosince.

Výstava patrně mnohé diváky překvapí. Nesetkají se totiž s aktem v klasickém estetizovaném pojetí. S jakým kurátorským konceptem tato výstava vznikala?

K výstavě mne inspirovaly letošní výborné práce studentů v předmětu Akt, který na ITF vyučuji. Původně jsem chtěl vystavit pouze jejich fotografie, ale nakonec jsem se rozhodl zařadit i osobité práce z předchozích let. Výběrem pro výstavu samozřejmě prošly pouze nejkvalitnější fotografie, originální koncepty blízké světovým předlohám.

Vždyť studenti vybírali pro své interpretace takové osobnosti jako je Andy Warhol, Francis Bacon či František Drtikol nebo Gerhard Richter a další, které svými díly ovlivnily vývoj umění.

Interpretace aktu je část předmětu, kterým si u vás každý student musí projít. Jaké nároky kladete na to, aby studenti interpretaci aktu úspěšně splnili?

Mou snahou je studenty zaujmout, představit nejdůležitější proudy tohoto oboru a nechat jim tolik potřebnou volnost k práci. Právě maximum tvůrčí svobody mohou uplatnit v zadání s názvem Akt inspirovaný výtvarným uměním. Cílem je hledání hranic fotografického zobrazení, inspirované konkrétním dílem, například slavným Duchampovým Aktem sestupujícím ze schodů. Studenti jsou limitováni pouze svým autorským pohledem.

Mimo děl nejnovějších jsou vystavena i díla, která vznikla před více než deseti lety. Lze charakterizovat, jakým způsobem se interpretace aktu za tu dobu vyvinula?

Základní oblastí, možná více preferovanou v minulosti, je téměř doslovný vizuální přepis, kdy fotografie na předlohu nahlížejí podobnou optikou, avšak se specifickým obsahem. Opačným pólem je současný koncept transformace obrazu z hlediska nové vizuality i obsahu, třeba i s postmoderní citací.

Dnes je kladen důraz i na „anti estetické" pojetí a akt jako samostatná disciplína je potlačen. V budoucnosti se pravděpodobně obraz přiblíží ke svým klasickým kořenům, i když s novým obsahem. To podstatné bude stejné, pořád budou jen dobré a špatné fotografie.

Jakub Kožiál