Sedmatřicet snímků rozličných formátů si mohou zájemci do září v galerii, umístěné v blízkosti České pošty prohlédnout vždy od 9 do 20 hodin. Autorovy snímky jsou subjektivním dokumentem tvůrčích aktivit v jeho vlastním stylu, který by nazval magickým kubismem.

Výstava je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi vedením fakulty a obchodním centrem Breda & Weinstein.