Autorkou pásma i knihy je teatroložka a pedagožka Slezské univerzity Jana Cindlerová.

S pomocí ukázek z knihy i autorových dramatických textů nabídne setkání Čapkových příznivců pátrání po skutečných vlastnostech autorova dramatického díla, které bývají pod silným nánosem stereotypního vnímání přehlíženy.

Cílem je proniknout hlouběji nejen do podstaty našeho kulturního dědictví, jehož obecně klíčovou součástí Čapkovo dílo je, ale také do sebe sama.