K vidění bývá skutečně jen vzácně. V roce 2001 mu diváci tleskali na Svatém Kopečku u Olomouce a v letech 20092011 v ostravské katedrále Božského Spasitele. Na tom, že letos zavítá do kostela sv. Mikuláše, mají zásluhu ludgeřovičtí zastupitelé. Rozhodli se vzít náročnou produkci představení na svá bedra a uvést Evangelium v chrámu představujícím významnou dominantu jejich obce.

Vstupenky si zájemci mohou koupit v předprodeji už nyní buď v Ostravském informačním servisu na Nádražní 7, Ostrava 1 (telefon 596 123 913), nebo v ludgeřovické knihovně (telefon 724 258 882).

Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí je dílem současného skladatele Pavla Helebranda a zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž se prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými.

V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a tím dostává možnost účasti v příběhu, vyprávěném celým společenstvím shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před očima diváků.

Jiří Pavlica s Hradišťanem

Ježíš, představovaný Jiřím Pavlicou, sbírá apoštoly muzikanty Hradišťanu dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší.

Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele i Jidášovou zradou a vrcholí událostmi velikonočního týdne odsouzením a ukřižováním Ježíše na Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o vzkříšení a nanebevzetí Božího Syna dovršuje radostnou zvěst celého Evangelia.

Spousta známých umělců

V Evangeliu vystoupí celá řada profesionálních i amatérských umělců: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Simona Mrázová, Anna Nitrová Číhalová, Barbora Čechová, Tomáš Vzorek, Pavel Liška, Juraj Čiernik, Norbert Lichý, Jindřich Jakubal, členové opery a Operního studia ostravského Národního divadla Moravskoslezského se sbormistryní Lenkou Živockou, Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně vedený Lenkou Dohnalovou Mlynářovou, Pěvecký sbor města Klimkovic se sbormistryní Miroslavou Habustovou, dětská hudecká muzika Iskérka při ZUŠ E. Runda s vedoucí Jarmilou Červenkovou i smyčcový a dechový orchestr ostravské Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia.

Na varhany zahrají Lenka Živocká s Josefem Fojtou a dirigentem představení je Petr Šumník. Záštitu nad představením převzali ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz a ludgeřovický starosta Daniel Havlík.