Na návštěvu dětí i dospělých budou připraveni například v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři. Program začne v 17.30 hodin dětskou mší svatou, po níž bude od 18.30 do 19.45 hodin pro děti připraveno na faře výtvarné tvoření s překvapením.

Dospělí návštěvníci jsou zváni od 18.30 hodin k procházce kostelem s historikem Petrem Tesařem. Následovat bude malý večerní koncert, na němž zazpívá rodina Larischova a hudebníci K. Salzmannová, J. Smolková, E. Konečná, a J. Hon. Svou produkci předvede také písničkář J. Černý.

Jaktařskou Noc kostelů zakončí od 21.30 do 22.30 hodin ztišení při svíčkách s modlitbami a zpěvy z Taizé.

Budou koncert i buřty

Otevřeno bude ale i na mnoha dalších místech, například v kostele sv. Ducha na Masarykově třídě. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě bude mít otevřeno na Lidické 2 od 19 do 23 hodin. Program začne koncertem „Ať zní dál Gloria" písničkáře Jana Dospivy, následovat bude ve 20.30 hodin hra Cestou na Golgotu v podání divadla mládeže.

Do akce Noc kostelů se zapojí také Sbor Církve Bratrské, který v Hradecké ulici začne v 18 hodin vystoupením hudební skupiny a od 20 hodin bude pokračovat opékáním buřtů na sborové zahradě.

Pro všechny návštěvníky jsou připraveny poutnické pasy, v nichž najdou zajímavé informace o všech přihlášených kostelích a modlitebnách. Tyto pasy si můžete již nyní zdarma vyzvednout ve Sluně, Prostoru pro dobrá řešení obchodního centra Breda& Weinstein, v informačním středisku na Hlásce nebo v knihovně v Domě kultury P. Bezruče.

Podrobné a aktuální informace ze všech kostelů na Opavsku najdete na www.nockostelu.cz.

-im-