Odborná pracovnice Národního památkového ústavu a raduňská kastelánka Eva Kolářová přiblíží posluchačům v úterý 8. září soukromý a veřejný život kněžny Mechtildy Lichnowské.

Vzdělaná šlechtična měla úzké kontakty s literární a výtvarnou scénou německé a rakouské moderny. Stýkala se s protagonistou malířského postimpresionismu a expresionismu Oskarem Kokoschkou a ten zhotovil na podzim roku 1916 v Berlíně také její Portrét v růžové.

Řeč bude rovněž o kněžnině sbírce výtvarného umění včetně poválečných peripetií. Výklad doplní obrazová i písemná dokumentace.

Hned další den, ve středu 9. září, bude opavský historik Pavel Šopák přibližovat zájemcům vývoj architektury od 18. do 20. století na území českého Slezska. Seznámí je mimo jiné s tím, do jaké míry se zdejší architekti inspirovali zahraničními kolegy a nezatají ani to, co se z dob dávno minulých podařilo zachovat do současnosti.

Pavel Šopák se k posluchačům vrátí ještě ve středu 16. září. Spolu se Zdeňkem Kravarem uspokojí všechny návštěvníky, které zajímá zrod legendárního a dnes už zaniklého Gymnazijního muzea v Opavě. Součástí programu této přednášky bude i „světová premiéra" básně Franze Mückusche von Buchberga, přednesená v německém originále i v českém překladu.