Předně si je ovšem třeba říct, že hra je doslova nabitá známými českými herci. Zmiňme například Petra Nárožného, Václava Vydru, Naďu Konvalinkovou, Květu Fialovou, Libuši Švormovou anebo Danu Morávkovou.

Autorem komedie je Robert Anderson a režie padá na vrub Pavla Háši. Ve hře jsou zahrnuty celkem tři příběhy: Poznání šokem, Stopy holubic a Já jsem Herbert. Všechny jsou líčeny směšně, ale zároveň i velmi lidsky. V určitých obměnách vlastně mohou potkat každého z nás.

V prvním z nich je popisována touha uplatnit a zviditelnit se za každou cenu, druhý z příběhů je o tom, jak mohou být vžité představy o posvátnosti svazku manželského pomíjivé, když zralému muži vstoupí do života půvabné mládí, třetí je pak dialogem starých manželů, již vzpomínají na svůj život a lidé, kteří se v něm objevili, se jim pletou, což vše dohání až k absurditě.

Pokud se chcete dostat na komedii zdarma, můžete se zúčastnit naší soutěže o lístky. Stačí jen správně odpovědět na následující otázku: Jaké bylo příjmení postavy Petra Nárožného v české klasice Marečku, podejte mi pero? Poradíme ještě, že v tomto filmu hrál manžela Ivy Janžurové.

Odpovědi zasílejte do středy 23. září společně se svým telefonním číslem na email petr.dusek@denik.cz. Do předmětu zprávy prosím napište 'Soutěž o lístky'. Vylosováni budou dva výherci, přičemž každý z nich obdrží dvě vstupenky na představení. Redakce je po uzávěrce soutěže zkontaktuje.