A jak už sám název naznačuje, užším cílem letošního Týdne knihoven je snaha podpořit a propagovat zejména služby lékařských knihoven. Širším cílem každoroční akce je potom podpora čtenářství a informační gramotnosti. Tedy stejně jako předešlé ročníky Týdne knihoven, ani ten letošní není zaměřen pouze na stávající uživatele. Knihovny se akcí snaží zapůsobit také na nové, potenciální čtenáře a návštěvníky i širší veřejnost.

Týden knihoven probíhá i v Hlučíně

Do akce se také letos zapojila i knihovna v Hlučíně. Týden knihoven tam bude stejně jako ve všech zaregistrovaných knihovnách trvat až do neděle 7. října. Hlučínská knihovna si pro návštěvníky knihovny připravila zajímavý vzdělávací program.

„Sérii doprovodných akcí Týdne knihoven zahájí Dana Barnetová. Beseda s touto ostravskou cestovatelkou je sice primárně určena studentům místního gymnázia, ale vítána je také veřejnost. Vyprávění na téma Život sester Brontëových začne v Zámeckém klubu v úterý 2. října v 8.00 a v 9.15. Ve čtvrtek 4. října se mohou zájemci účastnit besedy, kterou povede záhadolog, badatel a spisovatel Milan Zacha Kučera. Beseda s názvem Největší tajemství Třetí říše začne v Zámeckém televizním klubu v 17.00," prozradila o plánovaných akcích vedoucí Městské knihovny v Hlučíně Lucie Kostková.

Milan Zacha Kučera bude na besedě hovořit především o záhadách nacistických podzemních objektů v Polsku, které jsou od našich státních hranic vzdáleny pouze několik kilometrů. Vstup na obě besedy je zdarma. Na poslední pracovní den Týdne knihoven jsou v hlučínské knihovně připraveny hned dvě akce. První je zahájení výstavy fotografií s názvem Osídlení Ameriky. Fotografie pocházejí z letního tábora na Libavé a vystaveny budou v zámecké chodbě před knihovnou.

Součástí této výstavy budou také výtvarná díla dětí, které si vyzkoušely, jaké to je tvořit s hendikepem. „Zdravé děti si například zavázaly ruce za záda a snažily se malovat a vyrábět výrobky jinak než se zapojením rukou," dodává vedoucí knihovny. V Týdnu knihoven budou moci zájemci knihovnu prozkoumat i jinak, než jim nabízí příležitost při vracení a vypůjčování knih.

„V pátek od 8.00 do 15.30 bude v knihově probíhat Den otevřených dveří. Příchozí tak budou moci nahlédnout do míst, která v knihovně obvykle přístupná nejsou. Seznámíme je také s běžným chodem knihovny. Bude to taková malá exkurze," prozradila Lucie Kostková. Během celého Týdne knihoven se navíc zájemci budou moci v Městské knihovně v Hlučíně zaregistrovat na jeden rok zdarma. Zapomětlivcům pracovníci knihovny v tomto výjimečném týdnu prominou poplatky z prodlení.

Týden knihoven v Knihovně Petra Bezruče

Týden knihoven bude probíhat také v Opavě. Do akce se letos už tradičně zapojila i opavská Knihovna Petra Bezruče. Podobně jako všechny zúčastněné knihovny si také tato pro návštěvníky v tomto týdnu připravila program. V Knihovně Petra Bezruče proběhnou besedy s cestovateli a spisovateli, a to jak českými, tak také zahraničními. Bližší informace o Týdnu knihoven v Knihovně Petra Bezurče v Opavě najdete na oficiálních webových stránkách knihovny www.okpb.cz.

Martina Havlíková