Slezská metropole je s vojenskou historií nedílně spjata. Expozice, která vznikla z iniciativy příslušníků opavského 53. pluku průzkumu a elektronického boje, ředitelky knihovny Zuzany Bornové a opavského patriota Jaromíra Breuera, zachycuje téměř čtyřsetletou historii opavského vojenství.

Informační tabule seznamují návštěvníky s proměnami středověkého opevnění Opavy, a to založením kasáren a vojenských objektů, předválečnou i válečnou historií v období obou světových válek a samozřejmě také s dobou poválečnou. Nezapomnělo se ani na důležité osobnosti, které v průběhu historie opavskými posádkami procházely.

„Nedílnou součástí expozice jsou informace o významných osobnostech čtyř armád. Mimo jiné o rakouských generálech – polních maršálech Hötzendorfovi a Böhm-Ermolli – a československých generálech – Hanákovi, Němcovi a Satorie st.," vysvětluje Jaromír Breuer.

K vidění jsou také mapy přibližující rozsah československého opevnění a vedení Ostravsko-opavské operace. Nezapomnělo se ani na tragický osud generála Heliodora Píky, jehož jméno nese také současná opavská posádka.

Výstavu je možné navštívit do 30. září v opavské Knihovně Petra Bezruče. Ta je volně přístulpná v pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 18 hodin, ve středu od 9 do 15 a v pátek od 8 do 17 hodin.

Tomáš Pika