Výstavu pořádá Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava za podpory statutárního města Ostravy. Kurátorem je vedoucí ITF Vladimír Birgus ve spolupráci se zástupcem ITF Jiřím Siostrzonkem.

Vladimír Birgus: Výstava představuje dva okruhy děl

Tradice studia Poláků na českých vysokých školách je velmi dlouhá, vždyť už na nejstarší středoevropské univerzitě, založené roku 1348 v Praze císařem Karlem IV., tvořili Polácí významnou část studentů.

I na českých uměleckých školách už vystudovalo několik vynikajících polských umělců jako třeba sochařka Alina Szapocnikow, která těsně po válce byla studentkou Josefa Wágnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nebo filmová režisérka Agnieszka Holland, která v době Pražského jara a jeho násilného konce studovala na pražské FAMU (a nedávno natočila jeden z nejlepších českých filmů posledních let Hořící keř).

Na žádné z českých uměleckých škol však Poláci netvořili a netvoří tak velké procento studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia jako na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Krátce po založení v roce 1990 (v té době byl ITF vedle pražské Katedry fotografie FAMU a Katedry fotografie Vysoké školy pro knižní umění a grafiku v Lipsku teprve třetí samostatnou fotografickou katedrou v celém postsovětském bloku) šlo o jednoho nebo dva polské studenty v ročníku, dnes však Poláci tvoří zhruba třetinu všech studentů a mezi pedagogy pracuje už po dva roky i první Polák Rafał Milach.

Řada polských absolventů i studentů naší školy se významně uplatňuje v Polsku i v zahraničí nejenom jako výborní fotografové, kteří výrazně přispěli k zásadním proměnám polské fotografické tvorby, ale i jako ředitelé fotografických galerií, organizátoři festivalů, pedagogové vysokých i středních škol, šéfredaktoři novin a časopisů, vydavatelé a autoři knih, teoretici a publicisté.

Za všechny ostatní si kromě už zmíněného Rafała Milacha připomeňme aspoň jména jako Piotr Szymon, Kuba Dąbrowski, Andrzej Kramarz, Mariusz Forecki, Grzegorz Klatka, Magdalena Sokalska, Michał Łuczak, Adam Tuchliński, Pawel Supernak, Szymon Szcześniak, Arkadiusz Gola, Krzysztof Goluch, Katarzyna Sagatowska, Marcin Grabowiecki, Krzysztof Szewczyk, Tomasz Wiech, Anna Orlowska, Rafał Siderski, Kamila Rokicka, Anna Grzelewska, Artur Willmann a mnoho dalších.

Některé z nich představuje i tato výstava prací současných polských studentů a nedávných absolventů ITF.

Jak její název INSIDE / OUTSIDE napovídá, představuje hlavně dva okruhy děl, které jsou mezi současnými polskými studenty a nedávnými absolventy naší školy velmi rozšířené: fotografie s tématy vnitřního světa, autorské sebereflexe, intimity, rodiny a přátel na jedné straně a moderní, často výrazně subjektivně pojaté dokumenty vnějšího světa na straně druhé.

I když jde o poměrně rozsáhlou výstavu, ve skutečnosti je to jenom malá ukázka tvorby našich polských studentů.

Rozsáhlejší verze byla v září 2013 uvedena na festivalu Bialystok Interphoto a příští rok bude součástí Varšavského festivalu umělecké fotografie.

Jsme rádi, že naše škola může přispívat k dobrým vztahům dvou národů, které jsou, jak ve svých dílech skvěle ukazuje Mariusz Szczygieł, tak blízké i tak vzdálené.