Návštěvníci se seznámí s jednotlivými zvířaty a budou si moci zblízka prohlédnout historické nástroje potřebné ke zpracování masných a mléčných produktů. V rámci výstavy mohou lidé také navštívit výtvarnou dílnu, kde si vyzkouší své dovednosti. Vstupné na výstavu je dvacet korun za osobu a bude možnost si ji prohlédnout až do 16. listopadu.

Výstava Kdo jsou lidé na Hlučínsku, v rámci níž se koná i expozice Když jsem já sloužil, nabízí ucelený pohled na specifickou historii hlučínského regionu.

Tvoří ji tři výstavní celky, které jsou umístěny na nádvoří, 
v přízemí a podkroví hlučínského zámku. Na nádvoří tvoří výstavu časová osa vyrobená z šesti cihlových stěn. Druhý výstavní celek v přízemí zámku je jádrem celé expozice a najdete v něm šest tematických okruhů. Ke zhlédnutí je i šest krátkých stylizovaných filmů.

Poslední část výstavy, nacházející se v podkroví, nazvaná Paměť národa zachycuje individuální osudy a příběhy místních obyvatel. Celá výstava je pojata velmi moderním a netradičním způsobem. Využita 
je v ní moderní technika, řada audiovizuálních i interaktivních prvků.