Spadá do okruhu výstavy Znamení vertikál a je třetí ze série přednášek, které ji provázejí. Její téma vychází z archivního materiálu, který je na výstavě k vidění. Několik životních příběhů pochází z těch matričních zápisů 17. a 18. století, které je možné do určité míry rekonstruovat.

Návštěvníci současně poznají způsoby archivní práce s prameny a jejich využití při sledování konkrétního životního osudu. „Pro ukázky jsem vybral mimořádné případy úmrtí. Z nich je možné odvíjet další události, které skonu předcházely," nastiňuje obsah přednášky její autor Zdeněk Kravar.

Akce posluchačům též naznačí meze a limity badatelské práce s matrikami a příbuznými archivními prameny, například pozemkové knihy nebo urbáře, což bude pro zájemce o občanskou genealogii praktické. Zdeněk Kravar má v tomto směru bohaté znalosti. Pracuje jako vedoucí oddělení pro správu fondů a sbírek Zemského archivu v Opavě.

Kromě správy archivních fondů z doby nacistické okupace se zabývá i vyřizováním genealogické a matriční agendy. Zkušenosti z práce s těmito prameny využívá při prezentaci archivní práce na veřejnosti zejména formou digitalizace archiválií a jejich zpřístupňování na webovém portálu archivu.