Expozice mapuje desítku regionů z celého česko-německého a česko-polského pohraničí. Ukazuje proměny těchto míst po poválečném odsunu Němců i to, jak mnohdy dříve vzkvétající krajina často pustla například ve vojenských výcvikových prostorech. Pozornost je věnována rovněž zaniklým obcím.

„Expozice nabízí mimo jiné fotografie Sudet před druhou světovou válkou, během ní a v současnosti. Každý si tak může sám udělat obrázek o tom, jaký dopad na dotčené regiony nucené vysídlení Němců mělo," popisuje vedoucí oddělení Audiovizuální tvorby Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity Monika Horsáková.

Putovní výstava Zmizelé Sudety „píše" svou existenci již od roku 2002 a má úspěchy nejen v našich končinách, ale po celé Evropě. Zhlédli ji už například obyvatelé polské Vratislavi, německého Freiburgu či rakouské metropole Vídně. Občanské sdružení Antikomplex za projekt obdrželo rovněž německou Cenu kultury Georga Dehia, udělovanou osobnostem a institucím zabývajícím se německou kulturou a historií ve východní Evropě.

Výstavu se povedlo zapůjčit do Opavy členům Audiovizuální tvorby Ústavu bohemistiky a knihovnictví. „Získali jsme ji díky spolupráci s webovým portálem moderni-dejiny.cz, pro který jsme natáčeli výukové dokumenty. Jeden z nich byl věnován problematice vysídlování sudetských Němců. Na snímku, který se jmenuje Sudety protrhnout vrstvu lhostejnosti, jsme spolupracovali právě se sdružením Antikomplex," doplňuje Monika Horsáková.

Expozici lze navštívit ve třetím patře budovy filozoficko-přírodovědecké fakulty na Masarykově třídě, a to až do 10. června.