Po úspěšném absolutoriu aplikované matematiky na Fakultě matematiky, University of Waterloo se Ivan Hubač vrátil do Československa. Nejprve se zajímal o matematiku, později se na Univerzitě Komenského v Bratislavě (UNIBA) stal spoluzakladatelem Katedry biofyziky a chemické fyziky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky.

Problematika kvazidegenerace

„Podařilo se mi v této problematice publikovat několik prací, včetně jedné knihy věnované kvazidegeneraci elektronových hladin v molekulách a kanadská univerzita toto nenechala bez povšimnutí, a proto mi udělila toto ocenění," prozradil úspěšný vědec, který se zabývá tzv. korelačními problémy atomů a molekul (kvantovou teorií atomů a molekul), a zejména pak problematikou kvazidegenerace.

„Pokud máte molekulu, energetické spektrum, které se vyznačuje takovou vlastností, že některé hladiny leží blízko sebe, tak je velmi obtížné vypočítat energetické spektrum takové molekuly, neboť zde dochází například k různým divergencím. Je nutné udělat takzvanou stavovou specificitu, tedy že když je kořenů řešení mnoho, tak je třeba hledat specificky pouze jednotlivé kořeny a obejít divergenci. Tento postup poté dovoluje tyto stavy spočítat a studovat," vysvětlil.

Působení na Slezské univerzitě

Vedle svého domovského pracoviště na Univerzitě Komenského v Bratislavě působí Hubač již více než devatenáct let v Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Nabídku působit zde mu tehdy učinil profesor Jaroslav Smítal a Ivan Hubač zde zůstal dodneška.

V ústavu mimo jiné vyučuje předměty Fyzika pevných částic a Kvantová teorie mnoha částic.

Blížící se životní jubileum

Letos v září oslaví Ivan Hubač významné životní jubileum, kulaté sedmdesátiny, jeho pracovní tempo ovšem nikterak významně nepolevuje.

Jak si posteskl, na jeho koníčky mu mnoho volného času nezbývá. „Pokud mám alespoň trochu volna, rád jej věnuji svým vnukům. Velmi mě těší, že častokrát se řeč stočí na řešení různých matematických a fyzikálních problémů. A i když vím, že věnovat se matematice a fyzice není vůbec snadná cesta, byl bych velmi rád, kdyby se vnuci třeba jednou vydali v mých stopách," uzavřel pedagog Ústavu fyziky Slezské univerzity Ivan Hubač.

Michal Novotný