Za dvacetiletou existenci souboru se v něm vystřídalo přes šest set studentů a sbor získal uznání mezi sbory nejen u nás, ale i ve světě. O úspěších, zážitcích se sborem i plánech do budoucna jsme si povídali se sbormistrem Jiřím Slovíkem.

Co pro vás bylo impulsem k založení sboru?

V roce 1994 jsem končil u dětského sboru Červený květ. Většina starších děvčat nechtěla dále pokračovat v dětském sboru a na gymnáziu byl nejlepší předpoklad vytvořit mladý smíšený sbor. V té době jsem pracoval i s dívčím sborem Ventus při Střední pedagogické škole v Krnově. Spousta studentek byla z Opavy, a tak byl vytvořen základ sboru.

Sbor mohl hned od počátku vystupovat. Po čtyřech měsících jsme vyjeli na zájezd do Vídně a tam se vytvořilo zdravé jádro sboru.

Kdy přišel váš první úspěch?

První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat, vítězství na festivalu Opava, Jaro se otvírá a další. Pak už přišly na řadu zájezdy do celé Evropy, Asie i USA.

Jaké byly vaše největší úspěchy?

Největší úspěch? Určitě ten, že sbor existuje už 20 let. To považuji za největší úspěch a ty soutěžní? Každá soutěž je důležitá, stmeluje kolektiv a žene k vysokým výkonům. Od počátků se sbor Luscinia účastnil domácích i mezinárodních soutěží: Opava cantat, kde několikrát zvítězil, Jaro se otvírá.

Ceny poroty získal na soutěžích Iuventus mundi cantat v Řecku nebo Ankara v Turecku. Dále také vítězství v Middlesbrough, v Zabrze v Polsku a celá řada dalších. Vyjmenovat všechny úspěchy lze jen těžko.

Kolik zpěváků vám prošlo rukama?

Za dvacet let prošlo sborem Luscinia přes šest set zpěváků. Ti nejstarší jsou dnes úspěšnými lékaři, inženýry, učiteli, pracují jako sbormistři…

Co bylo za dvacetiletou kariéru pro vás největším zážitkem, na který vzpomínáte?

Určitě všechny chvíle prožité na soustředěních, při soutěžích i v nahrávacím studiu. O vtipné situace není nouze, třeba když vypadne kufr za jízdy z autobusu, když autobus končí v kukuřičném poli místo na dálnici, ztracený pas v Turecku a pak 15 hodinová nucená přestávka na turecko-bulharské hranici. Poruchy autobusů, pozdní příjezdy na koncerty.

A na koncertech? Každý koncert je tak trochu záhada i legrace.

Jaké máte teď v nejbližší době plány?

Nejbližší plán je důstojně oslavit 20. výročí sboru. Dále vydat CD Best of LUSCINIA a také DVD, na kterém by byly záběry ze zájezdů i soutěží

Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl se sborem ještě dosáhnout?

Určitě, rád bych jednou jel se sborem do Japonska, mají tam české sbory i hudbu rádi.

Sbormistr Jiří Slovík Jiřímu Slovíkovi je 58 let, pochází z Karviné a spolu se svou manželkou Eliškou založil před dvaceti lety opavský pěvecký sbor Luscinia. Kromě vedení sboru vyučuje na Mendelově gymnáziu hudební výchovu, působí jako sbormistr a hlasový pedagog ve Sborovém studiu ve Wolfenbüttel v Německu a v minulosti vyučoval i na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě.