Opavská Galerie Hřivnáč nabízí od svého založení v únoru 2014 výstavy současného výtvarného umění. Svým návštěvníkům představila řadu autorů známých po celé České republice, ale také autory regionální.

Z posledních výstav můžeme jmenovat výstavu děl Jana Kanyzy, Marka Brodského, z místních práce Jitky Škarohlídové, Josefa Ondrášky aj. Mladá opavská galerie se stává vyhledávaným cílem milovníků moderního umění.

Poslední výstava, která skončila minulý týden, byla jiná. Protagonistou byl sám majitel galerie, Libor Hřivnáč. Název této výstavy byl Sám mezi lidmi. Hřivnáč se představil jako všestranný umělec sochař, malíř, fotograf, básník.

Výstava předložila jeho tvorbu za posledních pět let, největší část představovala díla z přírodních materiálů ze dřeva, z kamene. S majitelem Galerie Hřivnáč jsme si povídali o jeho umělecké tvorbě anebo také vizích a cílech do budoucna.

Ke svým dílům má otcovský vztah

Libor Hřivnáč není absolventem žádné umělecké školy, maturoval s výborným prospěchem na Střední zemědělské technické škole v Opavě. Kvůli tomu, že byl jeho otec vyloučen z KSČ, nebyl přijat na vysokou školu.

Pracovní kariéru zahájil jako zootechnik v tehdejším JZD, po Sametové revoluci v roce 1989 začal podnikat a po malých krůčcích se dopracoval ke svému dnešnímu postavení developera, které mu umožnilo založit galerii.

Na otázku, kdo ho přivedl k umění, vysvětluje: „Vyrůstal jsem v podnětném kulturním prostředí. Otec Jiří Hřivnáč, pedagog Pedagogické fakulty v Ostravě, autor povídkových knih vzpomínek na známé osobnosti, ale i figurky z Holasovic, mě vedl k fotografii a kompozici.

Nemalým způsobem mě ovlivnila moje bývalá švagrová a současná kurátorka mé galerie, Karolína Hřivnáčová Bayerová. Dříve vedla Dům umění v Opavě, zvala mě na vernisáže a občas „vnutila" nějaký obraz ke koupi. Tak jsem se postupně učil, jak rozlišit dobré umění od líbivého, prvoplánového."

Vztah ke svým dílům, která vystavuje, vnímá jako naprosto otcovský. I proto stanovil takovou výši ceny, aby mu exponáty zůstaly. Láska ke kamenům provází autora od dětství, ke konečným tvarům plastik si jde svou vlastní cestou. Studuje kamenické práce, zkouší postupy.

Nehledá kámen na konkrétní dílo, ale přesně naopak. „Nedělám si model z hlíny, sedím u kamene tak dlouho, až mi „sdělí", co z něj vznikne, „ prozrazuje sochař, který sám o sobě tvrdí, že pevně stojí nohama na zemi.

Skládá i verše

Malbě se věnuje hlavně v zimě. Maluje dojmy a také pocity. „Ale maluji poctivě, olejem. A na vše přicházím sám!" dodává. Opomenout nelze fotografie, snímky zasněné, např. černo-bílý cyklus Chrám Páně, nafocený v odsvěceném chrámu v Litoměřicích.

Kromě výtvarných oborů se autor zajímá o literaturu a sám skládá verše, některé se staly součástí jeho maturitní práce z českého jazyka. V první sbírce Sám mezi lidmi, vydané roku 2012, se sešli dva přátelé, Libor Hřivnáč napsal verše a Pavel Charousek je doprovodil kresbami. Na druhé sbírce s názvem Jako mlhu ji rozfoukal vítr z roku 2013 se podílel výtvarně syn Jaromír.

Libor Hřivnáč se nevyhýbá ani práci zcela prozaické. Ve „své" obci Neplachovice je místostarostou a pracuje hlavně v oblasti životního prostředí. I zde navazuje na práci svého otce a vysazuje stromy tam, kde by měly růst.

Na závěr zazněla ještě jedna otázka na umělcův vysněný cíl do budoucna. Odpověď je jednoduchá. „Vlastní výstava v Domě umění," dodává zemitý venkovan s křehkou duší básníka.

Jana Gélová