Tématu se autor věnoval od osmdesátých let minulého století a informace čerpal z archivů různých organizací. Získaný materiál využil jako svou habilitační práci a postupně ho pak doplňoval o nové informace.

Kniha věnuje na 235 stranách pozornost poválečnému vývoji v Československu od roku 1947 do měnové reformy v roce 1953.

„Byla to doba, kdy došlo k rozsáhlým změnám v českém průmyslu. Začala mohutně prosazovat těžký průmysl, armádu a zbrojení," říká Zdeněk Jirásek. Napsána je jako vědecká práce, ale tak, aby si v ní našel dost zajímavého i nestudovaný historik.

Řada poznatků nebyla dokonce ještě vůbec publikována. „Popisuji například rozhodnutí tehdejších politiků, že se Československo bude orientovat na vývoj lidového automobilu. Dělníci však namítali, že to bude finančně náročné, a politici od záměru ustoupili. To záměr pohřbilo na řadu let ve prospěch výroby motocyklů," přibližuje autor jednu veřejnosti dosud neznámou informaci.

Kniha zachycuje i politické proudy a koncepty nebo zákulisí různých jednání, mimo jiné též předsedy vlády Klementa Gottwalda, ohledně přípravy pětiletky. Na titulní straně knihy je renesanční grafito bohyně pětiletky s emblémem.

Publikaci vydal Ústav historických věd Slezské univerzity v Opavě v rámci projektu dotovaného EU na Slezské univerzitě. Historik Zdeněk Jirásek má v plánu další dvě knihy a jednu z nich má už rozpracovanou.