Také letos je připraven bohatý program. V sobotu je na programu večerní mše svatá od osmnácti hodin. Neděle bude patřit oslavě svátku Nanebevzetí Panny Marie. Mše jsou nachystány na šest ráno, o půl osmé, v devět hodin a o půl jedenácté. Ve dvě hodiny odpoledne dojde k rozloučení s poutníky a uskuteční se svátostné požehnání.

V půl páté je na programu svatý růženec a akce bude zakončena v sedmnáct hodin, kdy bude uskutečněna mše svatá za poutníky z Hatě a Dolního Benešova. Starostka obce Zdeňka Jordánová k pouti uvedla: „Návštěvnost cizích poutníků každým rokem narůstá. Postupný vznik poutní tradice byl započat někdy v období po třicetileté válce, kdy zde stál dřevěný kostelík, který byl nahrazen roku 1721 novým, kamenným kostelem s věží a třemi oltáři. Nynější podobu v novorománském slohu získal kostel při poslední přestavbě koncem 19. století. Hrabyně jako poutní místo regionálního významu se datuje po roce 1750.“