Akci předcházela dlouhodobá příprava: nejen výroby věcí k prodeji, ale také výzdoby školy, která se letos opravdu povedla. Jelikož se jarmark konal 6. prosince, začal dopoledne chodit po škole i po vesnici Mikuláš se svou družinou. Kromě jiného potěšil i děti v mateřské škole a pracovníky obecního úřadu. Odpoledne vítal účastníky jarmarku před školou.

Od půl druhé přicházeli první rodiče. Hned u vchodu mohli navštívit prodejní stánky prvního stupně základní školy a pak pokračovali do hudební třídy, kde byla instalována výstava čtyřiceti betlémů. Na další cestě narazili na prodejní stánky druhého stupně základní školy, školní družiny a klubu rodičů. Mezi různorodými výrobky si návštěvníci mohli zakoupit adventní věnce a svícny, perníkové a keramické výrobky, obrázky malované na hedvábí a spoustu jiných věcí.

Program byl obohacen o kulturní vystoupení dvou pěveckých sborů, mažoretek ze školní družiny a místní Scholy. V horním patře nové budovy čekalo na rodiče občerstvení, o které se staraly paní kuchařky. Účastníci přitom mohli zhlédnout videoprojekci ze školních akcí. Vprůběhu celého jarmarku rodiče přispívali na sbírku UNICEF a adventní koncerty. Lidé přicházeli do pozdních večerních hodin.