Ústředním nositelem projektu byl Háj ve Slezsku. Po jeden týden vytvářely dvě desítky umělců svá díla pod vlivem zážitků z míst svého dočasného pobytu. Čeští účastníci totiž na svých dílech pracovali v polských Chalupkách, Tvorkově, Křižanovicích a Ratiboři.

Poláci pak pro změnu tvořili v Háji ve Slezsku, Jilešovicích a přilehlých oblastech Slezska na české straně. Na této výtvarné akci se prezentovali za českou stranu členové Skupiny X, ITA z Opavy a jejich hosté, čili např. Miroslava Rychtářová, Radoslav Tošenovský, Rostislav Herrmann, Pavlína Pravdová, Zdeňka Pavlíčková, Šárka Quisová, Pavel Gregor, Jiří Grossmann, Lenka Chorvátová nebo Vladimíra Hlavinková.

Svá hotová díla z této zmíněné akce představí na šňůře výstav v Polsku i Česku. První úvodní vernisáž se konala v Tvorkově v pátek 8. října. Druhá výstava bude poté zahájena v pátek 15. října v Ratiboři.

Zanedlouho bude následovat také výstava v Opavě v Galerii U Jakoba. Její vernisáž se uskuteční v sobotu 23. října v šestnáct hodin. Závěrečná výstava se slavnostním ukončením této mezinárodní akce se koná 30. řína v šestnáct hodin v Háji ve Slezsku.

Tomáš Pustka