„Na konci školního roku bychom chtěli poděkovat našim úspěšným žákům, ale i jejich učitelům za úspěchy ve výtvarných soutěžích, které výtvarný obor obesílá,“ uvedla ředitelka Ivana Sýkorová.

V nejstarší republikové dětské výtvarné soutěži Alšova země 2009 uspěly grafické práce žáků. Soutěž organizují ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. Čestná uznání získali Tereza Vargová pod vedením učitelky Zuzany Tázlarové, Adéla Kožušníková a Aneta Moslerová pod vedením Ivany Sýkorové.

Za své grafiky si převzaly diplomy také Lucie Weissová a Vendula Kovářová, které pracují pod vedením učitelky Markéty Janečkové. Vyšší ocenění přišlo pro kolektiv žáků Janečkové za soubor Hudba, barevné linoryty a dále pro Kateřinu Jamnickou. Další ceny obdrželi Alexandra Honková ze třídy Zuzany Bendíkové a Jonáš Jelínek od Ivany Sýkorové.

Ještě před koncem školního roku obdržela škola pro své žáky ocenění ze čtyř mezinárodních soutěží. Z polské Toruně ze soutěže Zawsze zielono, zawsze niebiesko byli oceněni Adam Apetický od Ivany Sýkorové a Dominika Balková od Markéty Janečkové. Ceny přišly za jejich grafické práce.

„Na výstavě této mezinárodní soutěže byly dále vystaveny výtvarné práce více než dvaceti žáků naší školy,“ poznamenala ředitelka. Za další a rozhodně neopomenutelný úspěch může škola považovat cenu a stříbrnou medaili z daleké Indie, konkrétně z mezinárodní soutěže Shankar´s international children´s competition. Stříbrnou medaili obdržela Lenka Haasová a cenu Jessie Mucksteinová. Obě jsou ze třídy Zuzany Bendíkové.

Z truhly našich prababiček je název mezinárodní soutěže vypsané Českým rozhlasem v Praze. Bendíková zaslala celkem šedesát prací svých žáků a z nich bylo oceněno celkem třináct. Úspěšnými byli Jan Pospěch, Kateřina Machů, Jan Mazáč, Silvie Ullmannová, Anna Skřontová, Kristýna Legerská, Nikol Holasová, Filip Vltavský, Kateřina Ševčíková, Natálie Durčáková, Veronika Víchová, Petr Mareček a Šimon Provázek.

Poslední ocenění přišla z mezinárodní soutěže Bienále fantázie Martin 2010 ze Slovenska. Čestná uznání získali Kateřina Vítečková a Dominik Štencel za své malby. Oba jsou žáky Sýkorové.