Dny evropského dědictví, které se konají pod záštitou Rady Evropy, probíhají v České republice pravidelně už dvacet let vždy druhý zářijový víkend. Nabízejí možnost návštěvy zajímavých a běžně nepřístupných objektů a lokalit stejně jako různé doprovodné programy. Ode dneška budou v Městském informačním centru v Opavě k dispozici časové vstupenky, které jsou podmínkou účasti na některých prohlídkách a akcích.

Paní Štěpánková, téma letošních Dnů evropského dědictví je Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Jistě jste je zohlednili při tvorbě programu.

Ano, seznam objektů a budov, které budou otevřeny v sobotu 10. září zdarma pro veřejnost, tvoří převážně kostely, jejichž věže a věžičky vytváří nezaměnitelné panorama města Opavy stejně jako věž budovy Hlásky – dnešní radnice, kterou jsme do výběru také zařadili.

Kromě kostelů budou zpřístupněna také Dukelská kasárna, židovská část Městského hřbitova v Opavě a Zemský archiv. Proč jste vybrali tyto objekty?

Budova Zemského archivu v Opavě se chlubí dle názorů návštěvníků nejkrásnější badetelnou v naší republice, zájemce však také láká výstavka zajímavých archiválií. Přestože zařazujeme tuto budovu do Dnů evropského dědictví již poněkolikáté, stále jsou časové vstupenky na její prohlídky rozdány mezi prvními.

Podobné je to také v případě židovské části Městského hřbitova, kde provázejí studenti a členi sdružení SEV Areka ZO ČSOP, kteří se podíleli na vyčištění a zvelebení této části hřbitova. Otevření Dukelských kasáren v loňském roce v rámci této akce se setkalo s velkým zájmem veřejnosti, navíc bychom se u této příležitosti chtěli zeptat návštěvníků na jejich názor ohledně možného dalšího využití tohoto objektu.

Ve většině zpřístupněných památek budou také komentované prohlídky. Kdo bude v rolích průvodců?

Ve většině objektů budou provázet převážně studenti Slezského gymnázia Opava. V některých objektech si tamní uživatelé či vlastníci zajistí své vlastní průvodce, např. v Zemském archivu v Opavě či v Dukelských kasárnách.

Přitažlivou akcí budou bezpochyby Toulky po hvězdách, které korespondují s letošním tématem Bezručovy Opavy Vesmíry vnitřní a vesmíry vnější. Řeknete nám k ní něco podrobnějšího?

Doprovodná akce Toulky po hvězdách zahrnuje tři noční prohlídky města a hvězdné oblohy z věže kostela sv. Hedviky spojené s přednáškou či spíše povídáním o vesmíru s panem Valentou, který se této tematice aktivně věnuje ve spolupráci s Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí.

Akce se bude konat pouze za dobrého počasí, prohlídky proběhnou v hodinovém rozmezí, první začne ve 21.30 hodin. Vstup je možný pouze s časovou vstupenkou, kterou mohou zájemci zdarma získat od čtvrtku v Městském informačním centru v Opavě.

Počet vstupenek je z důvodu malého prostoru omezený.

Jaroslava Malá