Muzeu je zdarma daroval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Obrazy pocházejí z pozůstalosti tohoto umělce, u níž neexistoval žádný dědic.

„S úřadem jsme již v minulosti spolupracovali. Nyní nám byly předloženy anonymní obrazy. Jakmile se nám povedlo ověřit, že autorem je František Drtikol, projevili jsme o ně zájem," poznamenala kurátorka umělecko-historického pracoviště Slezského muzea Lenka Rychtářová.

Mluvčí ÚZSVM Robert Hurt pak ještě připojil několik postřehů: „Vedle obrazů Drtikola, jenž se řadil k předním osobnostem české fotografie prvních desetiletí dvacátého století a v polovině třicátých let se začal zabývat i malířskou tvorbou, byl mezi předanými uměleckými výtvory i jeden obraz ostravského malíře Josefa Drhy."

Určení autorství mimochodem nebylo úplně nejjednodušší činností. Lence Rychtářové se však celou hádanku nakonec rozluštit podařilo.

„Fotografie obrazů jsem si musela zvětšit. Potom se ukázalo, že jsou signovány. Na základě srovnání podpisů jsem došla k tomu, že skutečně šlo o Františka Drtikola," uvedla Lenka Rychtářová. Ve všech pěti případech se jedná o krajinomalby. Hodnota každé z nich by se mohla pohybovat okolo osmnácti tisíc korun.

„František Drtikol je náš významný představitel fotografie. Jeho snímky jsou opravdu nedocenitelné," pokračovala.

„Malbě se začal věnovat až ve třicátých letech. Tato část jeho tvorby není důkladně zmapována. I z toho důvodu jsme o tyto obrazy měli zájem. Žádné jiné dílo od tohoto autora ve svých sbírkách nemáme," dodala Lenka Rychtářová.

V dohledné době se nepočítá s tím, že by Drtikolovy obrazy byly vystaveny návštěvníkům. Po nutných restaurátorských úpravách budou uloženy do depozitáře. „Neplánujeme, že bychom je v letošním roce prezentovali veřejnosti. Uvidíme, jestli se nám to podaří příští rok. Zatím není nic jistého," vysvětlovala Lenka Rychtářová.

Olejomalby Františka Drtikola jsou momentálně v péči restaurátora SZM Martina Poláška. Probíhá například povrchové očištění, oprava rámů a další restaurátorské práce.

Kdo byl František Drtikol? Jde o českého fotografa, jenž se příležitostně věnoval také grafice a překladatelství. Narodil se 3. března 1883 v Příbrami a zemřel 13. ledna 1961 v Praze. Tvořil mezi lety 1901 až 1935. Jeho díla jsou ovlivněna kubisticko-futuristickými prvky. Proslavily ho zejména portréty a akty ve stylu pozdní secese.

Řadí se k nejúspěšnějším českým klasikům fotografie aktu všech dob. Znám je také svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu, a je označován za jeho českého patriarchu. Zajímavostí je také fakt, že od roku 1945 až do své smrti byl aktivním členem Komunistické strany Československa. zdroj: wikipedie