Je vlastně jedním z příspěvků k oslavám 90. výročí vyhlášení Československé republiky 28. října 1918. Čtvrteční vernisáž ve výstavní budově muzea otevřel bohatý kulturní program, který připravili studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava.

Slovem na vernisáži provázel ředitel Slezského zemského muzea Jaromír Kalus a odborný výklad k výstavě přítomným poskytla její autorka Věra Křenovská.

„Vznik Muzea památek národního odboje iniciovala Jednota československé obce legionářské, která byla v Opavě ustavena dne 11. dubna 1920,“ připomněla Křenovská. Významnou pozornost podle ní věnovali členové Jednoty československé obce legionářské v Opavě zejména dokumentování činnosti svých členů.

Začali získávat písemné i hmotné doklady k legionářským aktivitám Slezanů v letech 1914 – 1920, a to jak doma, tak i za hranicemi země (zejména v Rusku, Itálii a ve Francii). „Úspěchy výstav uspořádaných v Opavě v letech 1920, 1925 a 1927 zcela jistě pozitivně ovlivnily rozhodnutí zřídit v Opavě legionářské muzeum. Prostory mu Zemská správní komise přidělila v opraveném tzv. Müllerově domě, který patřil Zemskému muzeu,“ uvedla dále Věra Křenovská.

Stálou muzejní expozici věnované československým legionářům pak otevřela slavností vernisáž právě v den 10. výročí vyhlášení samostatného Československa, tedy 28. října 1928. V této podobě zůstala expozice Muzea památek národního odboje zachována až do roku 1938. V tomto roce přešlo Zemské muzeum přeměněné na Reichsgaumuseum – Říšské župní muzeum včetně sbírek dalších opavských muzeí (s výjimkou Městského muzea) pod německou správu.

„V průběhu okupace a zejména na konci druhé světové války utrpělo opavské muzejnictví velké ztráty. Stejný osud potkal i sbírky Muzea památek národního odboje, z nichž některé byly odvezeny, jiné uschovány legionáři, další poškozeny či ztraceny,“ dodala závěrem Věra Křenovská.

Výstavu s názvem 28. říjen 1918 a vznik legionářského muzea v Opavě si návštěvníci mohou prohlédnout do 30. listopadu.