Přehlídka nese název Stará Opava – Celkové pohledy na město Opavu. Tato výstava se koná ze sbírek Slezského zemského muzea. „Soutěž je určena profesionálním i amatérským fotografům, studentům fotografie Slezské univerzity, ale i široké veřejnosti města Opavy, stejně tak návštěvníkům i turistům, které město zaujme. Snímky mohou nabízet celkové pohledy na město i různá zákoutí, budovy, sady, parky, ruch města, technickou infrastrukturu města Opavy,“ uvedla Kamila Bindrová, vedoucí oddělení prezentace SZM Opava.

Podmínky jsou jasné. Fotografie mohou být černobílé i barevné, avšak všechny dodány o formátu 30x40 cm. Uzávěrka je pátého listopadu. Fotografie v daném formátu 30x40 cm spolu s osobními údaji autora snímku a jeho adresou doručte s označením „Fotosoutěž“ na adresu: Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1, Opava, 746 01. Došlé snímky budou vystaveny spolu s výstavou Stará Opava – Celkové pohledy na město.

Vernisáž k akci se uskuteční dne 13. prosince. Porota, složená ze členů foto pracoviště SZM, fotografů a pedagogů našeho regionu, ocení tři nejlepší fotografie, a to finanční částkou a publikací. Zaslané fotografie budou autorům vráceny po skončení výstavy.