Kouzelný svět hraček je expozicí, jež je koncipována jako náhled do historie, mezi hračky našich prarodičů. Vzhledem ke skutečnosti, že byla celá expozice nainstalována v čase předvánočním, je její nedílnou součástí také ukázka dobového vánočního pečiva. Nadto je pro milovníky starých pohledů připravena doprovodná ukázka sbírky Vánoční motivy na pohlednicích. Výstava bude ve Slezském zemském muzeu probíhat až do posledního lednového dne.

Od poloviny prosince mohou návštěvníci zhlédnout expozici, slučující v sobě historickou tematiku s přesahem do současnosti: Opava na dobových fotografiích. Osobitý charakter Opavy je utvářen od dvanáctého století. Nicméně první dochovaný pohled na naše město pochází až z konce století šestnáctého. Jedná se o dřevoryt Jana Willenberga, který dal vzniknout dílu, na němž věrným způsobem zobrazil impozantní opavskou architekturu, jíž dominuje knížecí zámek obehnaný hradbami. Opava v průběhu let velmi změnila svou podobu, na níž se neblahým způsobem podepsal zejména velký požár, čehož jsou důkazem i rytiny z konce sedmnáctého století.

Na dílech, pocházejících z období pozdějšího, je zřejmá proměna urbanistického charakteru města. Skutečnost, nejvíce se projevující ve vztahu k hradbám. Ty totiž pomalu začaly ztrácet své výsadní postavení, posléze byly nahrazeny sady s promenádami. Z této doby, tedy z přelomu osmnáctého a devatenáctého století, je dochován soubor grafických listů a kreseb, jejichž autorem byl také František Biely, proslavený rovněž jako projektant.

Tato praxe se nemálo promítla i do jeho díla grafického. Stěžejními objekty tvorby pro něj byly architektonické stavby, především pak městské domy, kostely nebo kašny. Na výstavě budou k vidění vedle grafických listů i litografie či ocelorytiny zachycující proměnu tváře našeho města. Celá expozice, která vychází ze sbírek Slezského zemského muzea, je doplněna o fotografie současné Opavy. Ty byly pořízeny účastníky fotografické soutěže s názvem Pohled na současnou Opavu. Expozice Opava na dobových pohledech bude v prostorách Slezského zemského muzea k vidění až do poloviny února.