Vernisáží fotografické soutěže ve Výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě byla fotografem Jindřichem Štreitem zahájena výstava Pohled na současnou Opavu a Opava na dobových pohledech. „Soutěž byla určena profesionálním i amatérským fotografům, studentům fotografie, ale i široké veřejnosti města Opavy, tedy také návštěvníkům i turistům, které město zaujme,“ uvedl jeden z jejích organizátorů a pedagog Střední školy průmyslové a umělecké školy Jiří Štencek.

Snímky mohly nabízet jak celkové pohledy na město, tak různá zákoutí, budovy, sady, parky, ruch města, technickou infrastrukturu. Fotografie mohly být černobílé i barevné formátu třicet na čtyřicet centimetrů. Uzavírka soutěže byla pátého listopadu. Porota složená z fotografů Alexandra Satinského (Mladá fronta DNES), Jaroslava Ožany, Martina Klimeše (ředitel Domu umění v Opavě) a Kamily Bindrové (vedoucí prezentačního oddělení SZMO), vybrala mezi dvaceti sedmi doručenými snímky zhruba dvaceti autorů, z nichž převážnou část tvořili studenti Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě.

Na prvním místě se umístil Imrich Veber, na místě druhém Zuzana Kicková (studentka druhého ročníku Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě), na třetím místě Pavel Glogar. Vítězné fotografie, stejně jako fotografie dalších zúčastněných v soutěži, mohou návštěvníci zhlédnout do 15. února 2008.