Dobrovolníci Charity Opava se jako každý rok vydají na koledu, během níž obyvatelům domu popřejí štěstí, radost a přinesou požehnání do roku 2009. Bude záležet na každém, zda jim otevře své dveře.

V rámci tříkrálového koledování se pravidelně koná sbírka, proto nosí koledníci s sebou zapečetěnou pokladničku, do které vybírají dobrovolný příspěvek. Na letáčku, který dárce obdrží, je uveden účel, kam budou získané prostředky směrovány. Ta letošní potrvá do 11. ledna.

Charita Opava využije finanční obnos na zkvalitnění péče o seniory. To znamená, že podpoří péči o seniory, o které Charita Opava pečuje v rámci hospicové, ošetřovatelské a pečovatelské služby. Tuto péči poskytuje charita v domácím prostředí klienta. Umožňuje tak seniorům zůstat i přes zdravotní potíže se svou rodinou.

Dále bude podpořena péče v denním stacionáři, kam senioři dojíždí ze svých domovů. Zde mají možnost trávit čas, kdy rodinní příslušníci odcházejí do svých zaměstnání a nemohou se v té době svým blízkým věnovat. Díky stacionáři mohou senioři trávit své stáří mezi svými nejbližšími.

Jak nám potvrdila pracovnice Charity Opava Ludmila Vicherková, stále se mohou přihlásit dobrovolníci. „Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností, hledáme tříkrálové koledníky (děti i dospělé) a vedoucí skupinek (nad 15 let). Kdo má zájem a je ochoten koledovat, může se ozvat na telefon 604 175 518. Všichni zájemci budou vřele vítáni,“ poznamenala.

Letošní Tříkrálová sbírka bude doprovázena několika zajímavými programy. Dnes zazní koncert Růže pro Vás. Vystoupí sólisté opery Slezského divadla v rámci 10. ročníku tohoto koncertu. Akce začíná v šestnáct hodin v sále minoritského kláštera v Opavě. Moderování se již tradičně ujme pan Evžen Trupar.

Další akcí bude Tříkrálový průvod Opavou. V předvečer Tří králů, v pondělí 5. ledna, projde Opavou slavnostní průvod. Zahájen bude na Horním náměstí v patnáct hodin, odkud za doprovodu bubenického orchestru BORIS dojde na Dolní náměstí. Tam tři králové předají své dary malému Ježíškovi.

Před zahájením průvodu si mohou děti vyzvednou také bílé korunky, a zapojit se tak do soutěže O nejkrásnější tříkrálovou korunku. Na Horním náměstí se dozvědí podmínky soutěže a kdy a kde ozdobenou korunku odevzdat.

Svátek Tří králů

Tradiční svátek Tří králů připadá na 6. leden. Tímto datem se zároveň uzavírá období Vánoc. Původně se jednalo o mudrce, později je tradice proměnila na krále a jejich počet se zúžil na tři. Mudrci, kteří jsou vedení hvězdou, přišli do Betléma z východu poklonit se malému Ježíškovi. Přinesli mu jako dary kadidlo, zlato a myrhu. Zvykem v tento den je žehnat příbytky – vykrápět je vodou, vykuřovat kadidlem a dveře označovat křídou a písmeny K+M+B, které následuje letopočet. Tato zkratka není akronymem pozdně legendárních jmen tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar), nýbrž akronymem latinské věty Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná tento příbytek).

(ans)