Program začne od 16 hodin v Ostrožné ulici promítáním krátkých animovaných filmů na téma dějiny a báje i legendy o křesťanství a židovství na území České republiky. Doprovodný program zajistí pěvecký sbor Domino a certifikát Magni převezme jménem statutárního města Opavy primátor Zdeněk Jirásek.

Projekt je celostátně zaměřený na turistiku spojenou s dějinami duchovního vývoje v českých a moravských zemích a představuje jeden ze scházejících rozměrů cestovního ruchu. Součástí jsou speciální internetové stránky a turistický průvodce v několika jazykových mutacích.

S podporou operačních programů Evropské unie a dalších partnerů ho připravila Agentura pro rozvoj cestovního ruchu HelpTour a bližší informace o něm zájemci najdou na webu www.magni.cz.