Jedná se o soubor krátkých filmů, které vizualizují třináct básní českých autorů 20. a 21. století.

K filmům na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity vznikly také metodické materiály, které nabízejí mikrostudie tvorby jednotlivých autorů i návod, jak s vizualizacemi pracovat.

„Chtěli jsme přinést pomůcku, jež by pomohla výuku moderní české poezie zatraktivnit. Žijeme v době, kdy obraz je do značné míry součástí každodenních životů. Proto se pokoušíme ukázat, že i v tomto světě, ve kterém se zájem přesouvá z tichých meditací do prostoru obrazů a zvuků, mohou básně obstát, že i do něj přinášejí své vidění,“ vysvětluje Monika Horsáková, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby a autorka konceptu projektu.

Autoři souboru nabízejí vizualizace básní Jiřího Ortena, Jaroslava Seiferta, Bohuslava Reynka, Egona Bondyho, Ivana M. Jirouse či Ivana Wernische. Nechybí ani šestice autorů, kteří začali oficiálně publikovat až v 90. letech 20. století a ve století současném.

Autoři chtějí v projektu pokračovat a v současné době již pracují na vizualizacích evropských autorů. Výukový komplet zaměřený na evropskou poezii 20. a 21. století by chtěli dát učitelům k dispozici na konci tohoto roku.

O aktuální výukové DVD Moderní poezie do škol mohou učitelé žádat prostřednictvím e-mailu: monika.horsakova@fpf.slu.cz, stačí uvést jméno učitele, název a adresu školy.

Filmy s metodickými materiály budou k dispozici zdarma ke stažení také na vzdělávacím portálu Moderní-Dějiny.cz.