Vernisáž se zde uskuteční ve středu 12. ledna v sedmnáct hodin.

RNDr. Rostislav Herrmann je malíř, grafik, fotograf a básník žijící a tvořící v Brance u Opavy. V Opavě také vyučuje na Mendelově gymnáziu, kde předává své zkušenosti novým generacím. Je mimo jiné aktivním a váženým členem výtvarné Skupiny X a kromě výstav jsou jeho kresby a grafiky k vidění i jako součást několika sbírek poezie z dílen renomovaných básníků.

Výstava v ostravské Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy nese podtitul Navzdory pouštím. Expozice bude čítat zhruba pětadvacet autorových prací a technicky půjde o kresby, fotografie, ilustrace, fotomontáže a kombinované techniky.

„Část kolekce tvoří ilustrace ke sbírkám poezie Miroslava Černého a Marka Janků, které postupně vycházely v uplynulých letech. Druhá část tvoří celek, který dal výstavě název. Jde o zobrazení člověka a jeho vnitřního světa ve spletitosti interakcí a doby, která se vyznačuje překotným tempem. Právě tady vzniká jakási komunikační pustina vzájemné slepoty a vybičovaného individualismu, ve které se jen těžko hledají pevné vztahy a zaniká podstata předávaných sdělení, rozmělňuje se ohleduplnost a pravda,“ vysvětluje Herrmann a doplňuje:

„To je tedy poušť, kterou mám na mysli. Přesto ale v jádru člověka je cosi, co volá po prolomení síly těchto pustin. Navzdory překážkám vznikají oázy pochopení a vstřícnosti,“.

Chcete-li sdílet nevšední umělecký zážitek a za svědky k tomu mít zářivé osazenstvo nebeské báně, pak si nenechejte tuto výjimečnou výstavu ujít. Vernisáž startuje v prostorách galerie Mira v ostravské Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy ve středu 12. ledna v sedmnáct hodin.

Poté bude navíc následovat na místě od osmnácti hodin přednáška předního českého astronoma RNDr. Jiřího Grygara, Csc. s názvem Nad pampou sa blýská, která si vezme za cíl seznámit posluchače blíže s observatoří Pierra Augera v západní Argentině a kosmickým zářením.