Hned na úvod výstavy je k tématu připravena přednáška Martina Wihodyz Masarykovy univerzity v Brně. Kurátorkou výstavy je Markéta Tymonová. Další přednáška bude směřovat k tématu Sága opavských Přemyslovců a zazní také ve Výstavní budově o čtrnáct dní později, tedy 27. března v 17 hodin.

Přednášet bude Martin Čapský ze Slezské univerzity v Opavě. „Opavská veřejnost se prostřednictvím výstavy seznámí s nejnovějšími poznatky mapujícími strukturu osídlení a správní systém přemyslovské Moravy. K vidění budou předměty každodenního užití, části oděvů, zbraně, předměty zábavního rázu, šperky,“ uvedla vedoucí prezentačního oddělení muzea Kamila Bindrová a doplnila, že výstava nabídne také atraktivní archeologické nálezy ze sbírek Slezského zemského muzea, které dokumentují osudy opavských Přemyslovců na moravsko-slezském pomezí.

U výstavy je možné zakoupit publikaci shrnující dějiny Moravy (11. – poč. 14. stol.) s přehledem nejvýznamnějších exponátů a také interaktivní hru Putování rytíře Svatobora. „Výstava vznikla ve spolupráci Muzea města Brna a Vlastivědného muzea v Olomouci,“ uzavřela Bindrová. Výstava potrvá do 18. května.

(ans)