V kategorii objev/nález roku zvítězil objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka.

Ocenění získala Římskokatolická farnost Těrlicko a restaurátorky Romana Balcarová a Lenka Helfertová. Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba.

Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného období na území České republiky, naprosto ojedinělá byla i koncepce restaurování, kdy z jednoho díla vznikly dva svébytné celky.

Tento překrásný obraz bude k vidění do 31. října 2019 v kostele svatého Václava na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě v rámci projektu Otevřené chrámy. Otevřen pro veřejnost je od úterý do pátku od 11 do 16 hodin.