Zahájení festivalu se ujal také Dětský pěvecký sbor při ZŠ Ilji Hurníka a Středisku volného času Opava Domino, který přednesl několik písní vzešlých z nedávného workshopu s izraelskou dirigentkou Naomi Faran.

Současně byly také zahájeny výstavy Jindřicha Buxbauma Židé v diaspoře a výstavy amatérských fotografů Veronicy Evers a Romana Konečného nazvané Týden ve Svaté zemi.

Zahájení završil koncert skupiny BraAgas, která interpretuje sefardské písně.