Úvodním bude oratorium Il Trionfo della Croce skladatele Giacoma Cesara Predieriho. Se studenty církevní konzervatoře v něm pod vedením cembalisty Ondřeje Macka dnes, ve středu 15. října, vystoupí soubor barokní hudby Hofmusici z Českého Krumlova.

Návštěvníci kostela sv. Václava ho uvidí a uslyší od 18 hodin. Dalším oslavným koncertem bude 25. listopadu klavírní recitál Marka Keprta, který zazní od 18 hodin v koncertní aule církevní konzervatoře.

V prosinci škola zajistí tradiční sérii adventních koncertů a oslavy sobě i posluchačům připomene dalšími programy zase od začátku roku 2009.

Dveře prvním studentům škola otevřela v září 1999

Ministerstvo školství stanovilo podmínky, za kterých může být škola zřízena, a byly v termínu splněny.

Všechno vypadalo optimisticky, ale skutečnost byla jiná. Začátkem roku 1998 ministerstvo z ekonomických důvodů nepovolilo školu otevřít a nastoupilo nové jednání. Rozhodnutí o zařazení opavské církevní střední varhanické školy do sítě škol padlo v dubnu 1999 s tím, že bude ve čtyřletém studiu vyučovat hru na varhany, sbormistrovství, sólový zpěv a od roku 2001 i hru na klavír.

„Výuka našich studentů probíhala v provizorních prostorách. Moje kancelář a kolektivní učebna byly v řádovém domku na Rybím trhu, individuální učebny jsme měli v ZUŠ a v objektu střední zdravotnické školy,“ vzpomíná ředitelka církevní konzervatoře Eva Bláhová na obtížné školní začátky dnes už s nostalgickým úsměvem.

Záměr na vybudování konzervatoře se podařil

Výuka v těchto podmínkách byla schválena s tím, že musí být od školního roku 2001/2002 už v nově rekonstruovaném bývalém klášteře. V něm zatím sídlil Ústav sociální péče pro mentálně postižené muže a objekt, který se v restituci vrátil Německému řádu, zchátral.

Jakmile byli chovanci ústavu v roce 2000 přemístěni do nových prostor v Dolních Životicích, začal řád uvažovat, co s budovou. „Jeho vedení navrhlo několik alternativ – penzion pro důchodce, obchodní akademii, německé gymnázium a konzervatoř. Za nejvhodnější byla považována umělecká škola,“ přibližuje ředitelka Bláhová jednání o osudu klášterní budovy.

Cesta k opravě zdevastovaného objektu i k začlenění školy mezi konzervatoře byla však dlouhá a obtížná. Přetrvávala snaha založit v Opavě konzervatoř, která by studentům kromě čtyřletého studia nabídla i možnost pokračovat v navazujícím dvouletém studiu, zakončeném absolutoriem.

Žádost byla postoupena ministerstvu školství a uspěla. Velmistr Německého řádu 1. září 2006 slavnostně otevřel nový školní rok už na celkově zrekonstruované církevní konzervatoři.