Dostane ji za celoživotní kulturní působení ve městě a jisté je, že má též lví zásluhu na úspěchu syna Lukáše, který Opavu proslavil jako celosvětově uznávaný klavírní virtuóz.

Opavská rodačka vystudovala Pedagogickou fakultu a následně obor klavír Krátce působila jako pedagog na LŠU v Českých Budějovicích a pak se vrátila do Opavy. Většinu své profesní praxe zasvětila problematice komorní souhry a klavírního doprovodu. Spolupracovala se sólisty opery v Českých Budějovicích a v Opavě, na kontě má též několik spoluprací s americkou Hollywood Opera Company.

Ve Slezském divadle se Libuše Vondráčková podílí na vzniku operních, operetních a muzikálových představení a je spolutvůrkyní i pravidelnou účinkující v divadelním cyklu Hudební matiné.

„Na slavnostním předání, které se uskuteční s dodržením všech bezpečnostních nařízení, bude přítomný bývalý operní sólista Evžen Trupar, který je jejím uměleckým kolegoua partnerem z oblíbených Hudebních matiné. Zazpívat jí přijde rotarián a současně též další operní kolega ze Slezského divadla Alexander Vovk,“ sděluje Jaroslav Burda, čestný člen opavského Rotary clubu.

„Libuška je korepetitorkou v tom nejryzejším smyslu. Je nesmlouvavá, přísná i přátelská a pokaždé vyžaduje dokonalou přípravu. Oslavíme spolu už osmdesáté Hudební matiné Slezského divadla, což je v republice zcela unikátní počet. To, že bývá pokaždé vyprodané, jen dokazuje, jak moc Opavané svou operu milují,“ říká Evžen Trupar, který si kolegyně nesmírně váží jako umělkyně i člověka. Stejnou cenu předají opavští rotariáni postupně i dalším lidem, angažovaným v této těžké době.