Pěvecké těleso, vedené Karlem Holešem, nabídne posluchačům árie i sborové scény z tvorby českých operních velikánů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Viléma Blodka i světových autorů Richarda Wagnera, Geo-rge Bizeta a Giuseppe Verdiho.

Sóla zazpívají Jana Hulvová, Marie Košárková a také sólista opery Slezského divadla Alexander Vovk.