Redakci to potvrdil technický dozor stavebníka Radim Vícha.

„V tuto chvíli probíhá repase oken a dochází k podřezávání obvodového zdiva a k hydroizolaci. Probíhá také krytí střechy, dává se eternit, německá šablona. Uvnitř kina byla provedena demontáž vybavení a oprava stávajících prvků, například obložení či vnitřních dveří. Byl zahájen restaurátorský průzkum,“ uvedl Radim Vícha.

Jak dále zmínil, hledá se také, jestli není pod malbami něco, co by mělo památkovou hodnotu.

„Pracuje se každý den, někdy i v sobotu a neděli. Momentálně probíhá výběr sedadel do hlediště, pracuje se na střeše, dělají se vyzdívky příček a betonáž podlah v hledišti,“ doplnil.

Jak potvrdil vítkovský místostarosta Oldřich Huška, vše nasvědčuje tomu, že by rekonstrukce mohla být dokončena v říjnu 2018, kdy to firma deklaruje. Rozbitá okna, odpadávající omítka a posprejovaná fasáda tak brzy bude minulostí.

Jak již dříve vedení vítkovské radnice potvrdilo, rekonstrukce by se měla vyšplhat na minimálně 35 milionů korun. Nutno zmínit, že před několika lety bylo kino prohlášeno za kulturní památku, a proto je tedy rekonstrukce tak nákladná.