V osmdesátých letech udával styl klubu a rovněž se zasloužil o chod Filmového klubu mládeže, který nabízel filmy přemýšlivějším středoškolákům, a Klubu přátel sovětského filmu, takže lidé mohli zhlédnout kvalitní a zajímavé ruské, ukrajinské, azerbajdžánské a další snímky.

Středeční akcí v kině Mír se vrátíme do roku 1976, kdy v Rusku natočil Nikita Michalkov snímek Nedokončená skladba. Promítání s Jiřím Siostrzonkem začíná v osmnáct hodin.

Předlohou pro film Nedokončená skladba se stala Čechovova raná hra Platonov. Objevené staré šlechtické sídlo se v Michalkovově filmu proměnilo v jeviště, které evokovalo osmdesátá léta 19. století.

Společnost na plátně - tak jako u Čechova - jedla, pila, flirtovala, lidé se tu zamilovávali a rozmilovávali, a všichni - jakoby sobě pro potěšení - trpěli.