„Letošní soutěž je tematicky zasazena do předsednictví České republiky EU. Studenti se tedy mohou skrz zpracovávané úkoly na některá soutěžní témata dozvědět více a vyjádřit svůj názor na otázky, které Evropu aktuálně „pálí“,“ uvedla tisková mluvčí Mendelova gymnázia v Opavě Barbora Křižanovská s tím, že jako hlavní cena projektu je přislíbena studijní cesta do Evropského parlamentu do Bruselu pro tři nejlepší studentské týmy s učitelem.

Právě takového úkolu se chopily tři studentky druhého ročníku Mendelova gymnázia v Opavě – Kateřina Večeřová, Veronika Pargačová a Veronika Kováříková – pod vedením tutora Jany Prošvicové.

„Jmenované studentky již úspěšně prošly dvěma koly tohoto tříkolového projektu,“ poznamenala tisková mluvčí. Prvním úkolem bylo zvolit si jedno z nabízených témat. „Studentky dlouho neváhaly a rozhodly se věnovat se kontroverznímu tématu Islám a Evropa, přičemž každý soutěžní tým mohl obsadit jen jedno z nabízených témat,“ podotkla Barbora Křižanovská.

Druhým úkolem, jehož se studentky zhostily, byl rozhovor na zvolené téma s osobností z dané oblasti. „V jejich případě oslovily odborníka na problematiku islámu Tomáše Raděje,“ podotkla Křižanovská. Nyní děvčata usilují o možné vítězství ve třetím kole soutěže.

„Musí tedy splnit poslední, třetí úkol, jímž je vytvořit na zvolené téma tzv. miniprojekt, a to jakýmkoli způsobem. Studentky si zvolily metodu prezentace s besedou tak, aby jimi zvolené téma mohly co nejlépe přiblížit svým spolužákům, vrstevníkům, ale také ostatní veřejnosti,“ upřesnila tisková mluvčí Mendelova gymnázia.

Beseda se tedy uskutečnila v pondělí 27. ledna na půdě Mendelova gymnázia. Studentky zde poprvé za účasti médií představily jejich miniprojekt širšímu publiku. Přiblížily za pomoci audiovizuální techniky historii islámu, zmínily 5 pilířů, na nichž celá kultura islámu stojí, a největší část pak věnovaly současnému stavu, tedy situaci muslimů v Evropě.

Svůj projekt doplnily také dotazníky pro posluchače, které jim mají dát zpětnou vazbu o tom, zda posluchači po odprezentování tématu změní názor a předsudky týkající se muslimů v Evropě, či nikoli.

„Jelikož diskuse měla velký úspěch, domníváme se, že studentky mají velikou naději na úspěch, a proto jim držme palce,“ uzavřela Barbora Křižanovská za Mendelovo gymnázium.

(ans)