Akce, která se koná v rámci přednáškového cyklu pořádaného na Slezské univerzitě občanskou iniciativou ProAlt, se uskuteční v úterý v 16 hodin.

„Chceme narušovat poněkud zkostnatělá pojetí naší současné krize, a proto zveme do Opavy výrazné osobnosti českého kritického myšlení. Jsme přesvědčeni, že vládnoucí ideologie volného trhu je příčinou, nikoliv řešením hlubokých rozporů současnosti," vysvětluje Jiří Karen z opavského ProAltu.

Co lze na přednášce očekávat, je možné pochopit také ze slov samotného Václava Bělohradského: „Největším problémem současnosti není krize ekonomická ani politická. Nehlubší krizí dneška je krize představivosti." Po skončení přednášky bude od 20. hodiny následovat ještě neformální beseda v prostorách Café Evžen v Beethovenově ulici. Vstup na obě akce je zdarma.

Iniciativa ProAlt má již naplánovány i další akce. Například přednášky na téma myšlení „nejnebezpečnějšího filozofa Západu" Slavoje Žižka v podání Michaela Hausera nebo také reflexe emancipačních snah obyvatel Latinské Ameriky.