„V současné době se opravuje zdivo, doplňují se chybějící části cimbuří a rekonstrukcí s doplněním chybějících částí projde i původní litinové zábradlí,“ říká kastelánka Eva Kolářová.

Práce se dotknou také dvou individuálních prostor, zakomponovaných do tělesa hradby. Jsou pozůstatkem středověkých únikových prostor, tzv. lochů, později užívaných zámeckým pivovarem a obnova čeká také sousední samostatnou „ledovnu“. Celá obnova má být podle plánu skončena začátkem roku 2020.

Investorem je Národní památkový ústav a náklady, přesahující třináct milionů korun, půjdou z rozpočtu Ministerstva kultury v systému Správa majetku ve vlastnictví státu. Novogotická hradební zeď byla v místech staršího opevnění zámeckého areálu postavena v letech 1830 až 1833.

Monumentální architektura z kamenného a cihelného zdiva, fixovaného masivními opěrnými pilíři; patří mezi nejstarší tuzemské památky z období romantizujícího historismu. Byla rozčleněna do dvou etáží, spojených pískovcovými schody. Spodní promenádní patro zabezpečovalo litinové zábradlí a horní terasu obcházelo tufitové cimbuří, uzavírající terasu s přímým vstupem do zámeckého nádvoří.

Terasa, upravená a využívaná jako zahrada, byla oblíbeným místem posezení zámeckých dam, pod dohledem chův si na ní hrály děti a podávaly se tam i snídaně a dopolední svačiny.Terénní a zahradní úpravy podle projektu Přemysla a Kamily Krejčiříkových, mají být dokončeny během příštího roku.