Pro ty z našich čtenářů, kteří nevědí, oč se jedná, teď připomeneme základní fakta. Expedice Chile je malá přírodovědná výprava, jejímiž členy jsou Petr Vlk, Dalibor Lička a Vítězslav Plášek. Ti se vypravili na samý západ Jižní Ameriky, aby posbírali materiál na přípravu výstavy s názvem „Přírodou Chile - Od vyprahlé Atacamy k patagonským ledovcům“, která bude v Arboretu Nový Dvůr k vidění od 24. února do 13. dubna.

Výstava je cestopisným pohledem na přírodovědné krásy Chile očima botanika a dendrologa. Návštěvníci se prostřednictvím autentických fotografií a exotických exponátů seznámí s rozmanitými podobami chilské přírody, a to jak se zástupci říše rostlinné, tak i živočišné. Procestují patnáct unikátních národních parků a rezervací rozkládajících se od severu až k jihu Chile a urazí vzdálenost čítající bezmála 4 300 kilometrů.

Pojďme se pomocí nejčerstvější třetí zprávy z výpravy na okamžik k této expedici alespoň duchem připojit.

„Další naší zastávkou se stala národní přírodní rezervace Pingüino de Humboldt s výskytem vzácných mořských ptáků a savců: nacházejí se zde tučňáci Humboldtovi, kormoráni, terejové, lachtani hřivnatí, delfíni nebo mořské vydry. Rezervace se rozkládá na několika ostrovech, kolem kterých jsme podnikli plavbu,“ popisuje na stránkách Slezského zemského muzea Petr Vlk a pokračuje.

„Den poté jsme se celonočním přejezdem dostali do střední části Chile, přesněji do provincie La Araucania. Nejprve jsme navštívili národní park Villarrica, který se rozkládána ploše 60 000 ha v pozoruhodné krajině kolem tří vulkánů s nadmořskou výškou kolem 3 000 metrů. Jeden z nich, Volcan Villarrica, v roce 1971 dramaticky explodoval; přitom vznikl čtyři kilometry široký kráter, který vychrlil 30 milionů kubíků lávy a posunul toky několika řek. Část tohoto parku leží už na území Argentiny,“ vykresluje barvitě situaci člen Expedice Chile.

„Našli jsme zde řadu zajímavých epifytických mechorostů, zejména zástupce rodu Orthotrichum, Ulota a Macromitrium. Většina z nich rostla na kmenech pabuků (Nothofagus) a v jejich podrostu se vyskytovala Chilco, což je místní název pro Fuchsia magellanica, a také Taique, jak místní lidé říkají druhu Desfontainea spinosa,“ uzavírá prozatím badatel a vědec Vlk.

Sledovat postupy expedice a jejich nové zážitky můžete, jak už bylo zmíněno, pomocí internetových stránek Slezského zemského muzea v Opavě. Hlavně si ale poté nenechte ujít výstavu, která zmapuje výsledky jejich putování, a uspořádá ji od 24. února Arboretum Nový Dvůr. Slavnostní vernisáž se uskuteční už o den dříve, tj. 23. února, v šestnáct hodin tamtéž.